• /images/cms/data/galereya/patologiya/colon_cancer_4.jpg

  PDS-16 Colon Cancer

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/metastazy_v_legkom.jpg

  PRS-11 Metastasis Lung

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/gipertrofiya_serdca_3.jpg

  PCS-10 Hypertensive Heart Left Ventricle Hypertrophy

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/polikistoz_pochek_3.jpg

  PK-6 Polycystic Kidney

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/adenoma_postate_2.jpg

  PMS-1 Benign Prostate Hyperplasia

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/cancer_prostatae.jpg

  PMS-2 Prostate Cancer

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/fibromioma_matki.jpg

  PFS-5 Leiomyoma Uterus

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/infarkt_mozga_3.jpg

  PNS-2 Brain Infraction

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/opuhol_mozga_2.jpg

  PNS-5 Brain Primary Tumor

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/liver_cirrosis_3.jpg

  PDS-21 Liver Cirrhosis

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/metastases_liver.jpg

  PDS-24 Metastasis Liver

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/leukemic_splenomegalia.jpg

  PIS-1 Congestive spleenomegaly

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/pls-1_-_kopiya1.jpg

  PLS-1 Bone Osteosarcoma

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/pls-2_-_kopiya.jpg

  PLS-2 Bone Chondrosarcoma

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/pns-5_3_-_kopiya.jpg

  PNS-5 Brain Primary Tumor

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/pns-5_-_kopiya.jpg

  PNS-5 Brain Primary Tumor

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/pns-3_-_kopiya.jpg

  PNS-3 Intraventricular Hemorrhage

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/pcs-8.jpg

  PCS-8 Ventricular aneurysm after MI

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/pcs-8_2.jpg

  PCS-8 Ventricular aneurysm after MI

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/pcs-10.jpg

  PCS-10 Hypertensive Heart Left Ventricle Hypertrophy

 • /images/cms/data/galereya/patologiya/gangrena_kishki_-_kopiya.jpg

  Gangrenous intestine